ESTER-C VITAMIN C THẾ HỆ MỚI NAY ĐÃ CÓ MẶT TẠI HỆ THỐNG NHÀ THUỐC PHARMACITY VÀ AN KHANG