ESTER-C TÀI TRỢ GIẢI CẦU LÔNG QUỐC TẾ YONEX OPEN 2019