Giấy phép của bộ y tế

– Công bố sản phẩm Ester-C

Quý khách hàng có thể tham khảo tài liệu công bố sản phẩm Ester-C do bộ y tế cấp phép bên dưới.

Xem công bố Ester-C vị Cam tại đây.

Xem công bố Ester-C vị Xoài tại đây.

Xem công bố Ester-C vị Việt Quất tại đây.

Xem công bố Ester-C Kid tại đây.

– Giấy xác nhận nội dung Quảng Cáo của Ester-C

Xem giấy xác nhận quảng cáo của Ester-C vị Cam tại đây

Xem giấy xác nhận quảng cáo của Ester-C vị Xoài tại đây

Xem giấy xác nhận quảng cáo của Ester-C vị Việt Quất tại đây

Xem giấy xác nhận quảng cáo của Ester-C vị Kids tại đây