HIỆU QUẢ CỦA VITAMIN C TRONG VIỆC ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI Ở TRẺ EM